Advies, begeleiding in onderbouwing voor Nieuwbouw credit MAT1, MAT5, MAT7 en MAT8 en In-Use credit MAT101.

Met ervaring in ca. 50 afzonderlijke BREEAM projecten is Zuivergroen een van de meest ervaren adviseurs op het gebied van Materialisering binnen BREEAM-NL.

Nu voor bijna alle gebouwfuncties energieneutraal bouwen goed haalbaar is, worden de toegepaste bouwmaterialen de voornaamste factor in de milieu-impact van het gebouw. Ook in BREEAM heeft dit geleid tot scherpere beoordeling en normering van dit onderwerp.

Bij toepassing van de MIA/VAMIL regeling wordt – dankzij de verscherpte voorwaarden vanaf 2017 – ook het adviestraject steeds belangrijker. Dankzij onze ervaring en hulpmiddelen kunnen we voor elk project het passende advies opstellen.