Ondanks dat we een groot deel van onze tijd in gebouwen doorbrengen, blijken veel gebouwen een slecht binnenmilieu te hebben. Zuivergroen heeft een quickscan ontwikkeld voor scholen en kantoren die inzicht geeft in de kwaliteit op het gebied van licht, geluid, lucht en temperatuur. Door middel van een aantal momentopnames en een aantal duurmetingen (door middel van dataloggers) wordt een objectief inzicht gecreëerd in de gebruikskwaliteit van een gebouw.

In de bijbehorende rapportage worden alle gemeten waarden ook nog langs de meetlat van BREEAM In-Use en WELL gelegd. In het geval van scholen worden de meetwaarden getoetst aan de hand van het Programma van Eisen Frisse Scholen of het Kwaliteitskader onderwijshuisvesting van Stichting RuimteOK.