Sinds 2013 is het verplicht om bij de nieuwbouw van woonhuizen naast de energieprestatie ook de milieuprestatie van de toegepaste bouwmaterialen te berekenen. Vanaf 1 januari 2018 wordt de index hiervan – de MilieuPrestatieCoëfficiënt (MPC) – genormeerd op maximaal 1,0 op een gelijke wijze zoals we deze al van de EPC gewend waren.

Dit betekent dat de toe te passen materialisering van gebouwen niet onnodig milieubelastend mag zijn, maar ook dat minder energiezuinige ontwerpen rücksichtlos aan de regelgeving kunnen voldoen door meer PV-panelen te plaatsen.

Zuivergroen heeft sinds 2013 ca. 400 berekeningen uitgevoerd en kan uw ontwerp efficiënt en tegen een scherpe prijs voorzien van een milieuprestatieberekening.

Referentieprojecten: