Invoerhulp BVO

De MPG wordt berekend in de schaduwprijs per m2BVO. Hiervoor moet de BVO (in m2) conform NEN 2580 voor alle verdiepingen cumulatief worden ingevoerd. Bijgebouwen als garages en bergingen worden alleen meegenomen in de berekening als deze (zoals in dit voorbeeld) aan de hoofdmassa aangebouwd zijn.

Vrijstaande bergingen hoeven niet in de berekening te worden meegenomen.

1. Fundering

Invoerhulp Fundering

Om de milieu-impact van de fundering te bepalen wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Voer het grondvlak van de fundering (in m2) in. Kies hierna wat voor palen en balken worden toegepast. Op basis van de kengetallen en de oppervlakte wordt de schaduwprijs ingeschat.

2. Gevels

Invoerhulp Gevels

Voer eerst de totale geveloppervlakte van het te berekenen woonhuis in. Stel daarna met de slider het openingspercentage van de gevel in.

Dit percentage kunt u ‘op gevoel’ invoeren of door de totale oppervlakte van de gevelopeningen te delen door de totale geveloppervlakte (de onderste afbeelding gedeeld door de bovenste afbeelding).

Kies vervolgens uit de keuzemenu’s de gewenste selectie voor binnenblad, isolatiemateriaal en gevelbekleding. Gebruik de slider om de isolatiewaarde van de gevel in te stellen.

Hierna selecteert u bij Gevelopeningen het toe te passen type kozijnen. De beglazing staat standaard ingesteld op HR++ glas; als u triple glas wilt selecteren, vink dan de selector hiervoor aan.

De milieu-impact van zaken als slabben, vensterbanken, dorpels en lateien zijn op basis van kengetallen in de milieu-impact van de gevelopeningen meegenomen.

Dichte gevel

Gevelopeningen

3. Binnenwanden

Invoerhulp Binnenwanden


Voor de bepaling van de milieu-impact van de binnenwanden wordt gebruik gemaakt van kengetallen. De niet-constructieve binnenwanden worden bereken op basis van de BVO invoer. Als er een woningscheidende wand is tussen deze en een aangrenzende woning, moet de bruto oppervlakte van deze scheidingswand worden ingevoerd. Als de woning vrijstaand is, hoeft u hier niets in te vullen.

Selecteer vervolgens uit de drop-down menu’s de materialisering van de woningscheidende wanden, lichte scheidingswanden en de deuren.

Woningscheiding

NC Binnenwanden

4. Vloeren

Invoerhulp Vloeren


Bij de vloeren moet per vloer de BVO van de verdieping worden ingevoerd. Voer hier dus niet de netto afmetingen van de constructieve vloer in (deze mogelijkheid volgt bij de eerstvolgende update). Selecteer vervolgens per vloer de materialisering van de constructieve vloer en de dekvloer.

Bij de begane grondvloer moeten naast bovenstaande opbouw ook het isolatiemateriaal en de isolatiewaarde geselecteerd worden. Let op dat bij de ribcassettevloer en de PS-combinatievloer geen extra isolatie hoeft te worden ingevoerd.

Begane grondvloer

Verdiepingsvloer 1

Verdiepingsvloer 2

5. Daken

Invoerhulp Daken


De invoer van het platte dak is nagenoeg gelijk aan die van de begane grondvloer. Voer de bruto afmetingen in en selecteer met de drop-down en de sliders de opbouw.

Bij de invoer van een schuin dak moeten de bruto afmetingen van de schuine dakplaten worden ingevoerd. Let op: de hellingshoek van het dak wordt niet verrekend – de invoer moet dus geen loodrechte projectie van het dakvlak zijn.

Schuine daken

Platte daken

6. Installaties

Invoerhulp Installatie


Voor de bepaling van de milieu-impact van de installaties moeten de wijze van warmteopwekking, de wijze van warmteafgifte, het ventilatieprincipe en de hoeveelheid PV-panelen worden ingevoerd.

Bij de warmteopwekking moet ook worden aangegeven of er nog een extra boiler voor warmtapwaterbereiding wordt toegepast. Dit is doorgaans bij all-electric systemen met warmtepompen het geval. Bij toepassing van het HR-combiketel hoeft de boiler niet te worden aangevinkt.

Bij de warmteafgifte en de ventilatie moeten het hoofdprincipe worden ingevoerd op een zelfde wijze als deze in de EPG worden ingevoerd.

Bij de PV-panelen moet het aantal panelen worden ingevoerd, dus niet de netto PV-oppervlakte. In de meeste gevallen wordt in Nederland gebruik gemaakt van kristallijne PV-panelen met een oppervlakte van 1,6 m2 per paneel. Afwijkende (CdTe, PVT) panelen kunnen vooralsnog niet worden ingevoerd.

Voor de berekening van de milieubelasting van de PV-panelen is uitgegaan van de meest voorkomende kristallijne PV-panelen, met een oppervlakte van 1,6m2 per paneel.

7. Inrichting

Invoerhulp Inrichting

Bij de trappen moet het aantal bouwlagen waarover een trap wordt toegepast worden ingevoerd. Als er meerdere trappenhuizen zijn, moet het totale aantal trappen (maal het aantal bouwlagen) worden ingevoerd. Selecteer uit het dropdownmenu vervolgens de juiste materialisering.

Voor de keuken volstaat het om de netto strekkende meters keukenkast en -blad in te voeren.

Alle milieu-impact die wordt veroorzaakt door het sanitair (zoals installaties, tegelwerk, dorpels etc) is te selecteren door het aantal wc’s, badkamers met alleen een douche en badkamers met wc, bad en douche te selecteren. Voer hier het aantal ruimten in – bij twijfel naar boven afronden…

Trappen

Keukens

Sanitair

Total€/m2/jr